lördag 3 november 2012

Gamla ångkraftverket 2-3 November

Mink - Mustela vison
Mink - Mustela vison
Smådopping - Tachybaptus ruficollis - Little Grebe
Storskarv - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant
Smådopping - Tachybaptus ruficollis - Little Grebe
Smådopping - Tachybaptus ruficollis - Little Grebe
Storskarv - Phalacrocorax carbo - Great Cormorant
Bäver - Castor fiber - Beaver
Mink - Mustela vison
Mink - Mustela vison
Gärdsmyg - Troglodytes troglodytes - Wren

Gärdsmyg - Troglodytes troglodytes - Wren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar